Portfolio

Ervaring: 

Stafofficier Resource & Development Expertise Centrum Opleidingskunde Defensie oktober 2014 – heden, Breda en omgeving, Nederland

Als team zijn we oa belast met het doen van onderzoek, ontwikkeling, kennis- en kwaliteitsborging. Een uitgebreide omschrijving volgt nadat we als team onze doelen en werkwijze hebben gespecificeerd.

Secundair ondersteun ik bij de uitvoering van de producten uit de 4 leerlijnen van het ECOD. Het ECOD is het expertisecentrum, dat verantwoordelijk is voor het professionaliseren van alle opleidings- en trainingsfunctionarissen binnen het Defensieonderwijs zijnde (praktijk)opleiders, (praktijk)begeleiders, ontwerpers en ontwikkelaars van leertrajecten en managers van O&T-processen.

Daarnaast levert het ECOD een bijdrage aan de noodzakelijke beleidsondersteuning binnen het O&T-domein en levert advies en assistentie op haar expertisegebied.

Ik ben projectleider van een Defensiebreed seminar (6 t/m 9 juni 2016) Sharing the Power Of Knowledge (twitter: #SPOK16) voor opleidingsmanagers, ontwerpers-ontwikkelaars, praktijkbegeleiders/- coördinatoren en (senior) opleiders. ie

Rest volgt zsm! (zie mijn profiel op LinkedIn)